zbiroh.czMěsto Zbiroh | Město

zbiroh.cz Profile

zbiroh.cz

Title:Město Zbiroh | Město

Description:Oficiální stránky města Zbiroh

Keywords:Město Zbiroh

Discover zbiroh.cz website stats, rating, details and status online. Read and write reviews or vote to improve it ranking. Check alliedvsaxis duplicates with related css, domain relations, most used words, social networks references. Find out where is server located. Use our online tools to find owner and admin contact info. Go to regular site

zbiroh.cz Information

Website / Domain: zbiroh.cz
Website IP Address: 212.158.148.108
Domain DNS Server: ns2.web4u.cz,ns.web4u.cz

zbiroh.cz Rank

Alexa Rank: 5376169
existsite Rank: 2
Google Page Rank: 0/10 (Google Pagerank Has Been Closed)

zbiroh.cz Traffic & Earnings

Purchase/Sale Value: $3,884
Daily Revenue: $10
Monthly Revenue: $319
Yearly Revenue: $3,884
Daily Unique Visitors: 979
Monthly Unique Visitors: 29,370
Yearly Unique Visitors: 357,335

zbiroh.cz Keywords accounting

Keyword Count Percentage
Město Zbiroh 13 2.28%

zbiroh.cz WebSite Httpheader

StatusCode 200
Server Apache/2.4.25 (Fedora) OpenSSL/1.0.2j-fips mod_fcgid/2.3.9 PHP/5.6.29
Cache-Control no-cache
Connection Keep-Alive
Transfer-Encoding chunked
Content-Type text/html; charset=utf-8
Date Sun, 21 Jan 2018 06:35:13 GMT

zbiroh.cz Traffic Sources Chart

zbiroh.cz Alexa Rank History Chart

zbiroh.cz aleax

zbiroh.cz Html To Plain Text

Město Zbiroh | Město Svátek má He?man a Hermína. 373 749 511 603 505 208 P?ihlá?ení ×P?ihlá?ení P?ihlá?ení Vytvo?it ú?et Pamatovat si mě Město Aktuality Hlá?ení rozhlasu Měsí?ník Zbiro?sko ú?ední deska Odstávky a vyluky Jízdní ?ády Odběr SMS Měsí?ník Zbiro?sko Vyběrová ?ízení Klikací rozpo?et Krajinny plán Strategicky plán rozvoje města Investi?ní a stavební akce ?ádost o dotaci Městské byty Kalendá? akcí Zastupitelé města Rada města Finan?ní vybor Kontrolní vybor Komise bytová a sociální Komise stavebně technická Komise kulturní Komise pro vzdělávání Komise pro sport Komise pro ekologii, ve?ejny prostor Smlouvy Zdravotnická za?ízení Organizace a spolky Informa?ní centrum Knihovna Muzeum MO ?esky rybá?sky svaz Klub vojenskych d?chodc? ú?ad Povinné informace ?asté dotazy a odpovědi E-podatelna Zaměstnanci Obecně závazné vyhlá?ky Formulá?e Turista Informa?ní centrum Muzeum Mikroregion Zbiro?sko Ubytování a stravování Kempy a tábo?i?tě ú?ední deska Archív ú?ední desky Hledat Mapa Město Zbiroh foto Petr Herynek foto Eva Svobodová foto Petr Herynek foto Petr Herynek foto Miloslav Soukup foto Petr Herynek foto M. Pecharová D?le?itá upozornění Oznámení o plánovaném p?eru?ení dodávky elekt?iny 20.4.2017 Lokalita: Majerové 529, 530, 531, 532, 533, 534 Termín: 20.04.2017 od : 07:30 hod do : 13:30 hod. Napsáno st?eda, 05 duben 2017 07:38 ?íst dál... ?asté otázky a odpovědi Informace tykající se závad a opakovanych d?le?itych sdělení na ?asto kladené otázky najdete v samostatné sekci ?asté otázky a odpovědi, která je umístěna do nabídky ú?ad. Napsáno st?eda, 08 únor 2017 02:18 Organizace města Organiza?ní slo?ky města a p?íspěvkové organizace, které město zalo?ilo a zaji??uje Muzeum Městské muzeum a Muzeum J.V.Sládka Zbiroh Knihovna Městská knihovna Dr. Josefa Palivce Informa?ní centrum Informa?ní centrum Mikroregionu Zbiro?sko Základní ?kola J.V.Sládka Základní ?kola J.V.Sládka Zbiroh Mate?ská ?kola Mate?ská ?kola Zbiroh Základní umělecká ?kola Základní umělecká ?kola V. Va?ká?e Chcete se dozvědět více? P?ejděte na sekci o organizacích na území města Tato sekce obsahuje informace nejen o organizacích města, které město z?ídilo a zaji??uje, ale také o zájmovych organizacích a spolcích, které na území města p?sobí. Více o organizacích na území města O městě Zbiroh Zbiroh je romantickym letoviskem na rozhraní brdskych les? a chráněné krajinné oblasti K?ivoklátsko. V ka?dé ro?ní době se pro Vás najdou p?íle?itosti k odpo?inku a na?erpání novych sil. Turistické a cykloturistické stezky jsou vedené p?vabnymi lesy kolem skal, pastvin, rybník? i byst?in. Město Zbiroh je rodi?těm básník? Josefa Václava Sládka a Josefa Palivce. Rádi se sem vraceli Fráňa ?rámek, Alfons Mucha, Václav Va?ká?, Adolf Branald. V roce 1999 vznikl dobrovolnym svazkem jedenácti obcí Mikroregion Zbiro?sko. P?írodní krásy spolu s mno?stvím kulturních památek vytvá?ejí vynikající p?edpoklady pro rozvoj cestovního ruchu. Nabízíme Vám mo?nost rekreace i aktivního odpo?inku na Zbiro?sku. Aktuality Z Regionu Z domova Ze světa Sport Miroslav Buriánek - Fotografie, kolá?e, objekty Město Zbiroh - Město Zbiroh - Aktuality 06.04.2017 | 17:55 Vystava se koná od 7. dubna - 5. května ve vystavní síni muzea. ?íst dále... ú?ední deska 6.4.2017 Město Zbiroh - Město Zbiroh - Aktuality 06.04.2017 | 16:01 Odbor stavebníúzemní rozhodnutí.pdf (48,9 kB) (ke sta?ení zde) ?íst dále... Hlá?ení městského rozhlasu 6.4.2017 15:30 Město Zbiroh - Město Zbiroh - Aktuality 06.04.2017 | 15:30 1) Základní ?kola J. V. Sládka Zbiroh vyhla?uje zápis dětí do 1. ro?níku Z?, ktery se bude konat v pátek 7. 4. 2017 od 13.00 do 17.00 hod. v budově ?koly. Zákonny zástupce p?inese rodny list dítěte, doklady o trvalém[…] ?íst dále... Hlá?ení městského rozhlasu 6.4.2017 12:00 Město Zbiroh - Město Zbiroh - Aktuality 06.04.2017 | 12:00 1) Dnes probíhá v restauraci Na Radnici od 10.00 do 17.00 hodin vykup zlata a st?íbra. Nabízí firma z Hradce Králové.2)Základní ?kola J. V. Sládka Zbiroh vyhla?uje zápis dětí do 1. ro?níku Z?, ktery se bude konat v pátek 7.[…] ?íst dále... Hlá?ení městského rozhlasu 5.4.2017 16:30 Město Zbiroh - Město Zbiroh - Aktuality 05.04.2017 | 16:30 1)Základní ?kola J. V. Sládka Zbiroh vyhla?uje zápis dětí do 1. ro?níku Z?, ktery se bude konat v pátek 7. 4. 2017 od 13.00 do 17.00 hod. v budově ?koly. Zákonny zástupce p?inese rodny list dítěte, doklady o trvalém bydli?ti[…] ?íst dále... Do Plas se po více ne? 230 letech vrátil ?i?k?v palcát Rokycansky deník - Z regionu 06.04.2017 | 17:00 Plasy – Zbraň v klá?te?e kdysi opatrovali cisterciá?tí mni?i. ?íst dále... Radní Plzně Michal Dvo?ák je obviněn z podvodu Rokycansky deník - Z regionu 06.04.2017 | 10:23 Plzeň - Kauza souvisí s rekonstrukcí tělocvi?ny v Bo?kově. ?íst dále... Panel Deníku: Armádu v kraji tvo?í vojáci i aktivní zálohy Rokycansky deník - Z regionu 06.04.2017 | 10:09 Plzeňsky kraj – Ve vojenskych útvarech a za?ízeních Ministerstva obrany ?R na území Plzeňského kraje momentálně slou?í 350 voják? z povolání. Potkat je m??ete p?edev?ím v Plzni, kde sídlí Krajské vojenské velitelství (KVV), a v kasárnách v Klatovech, kde p?sobí velky útvar. ?íst dále... FOTO: ?idi? v Nepomuku p?erazil octavií morovy sloup Rokycansky deník - Z regionu 06.04.2017 | 10:00 Nepomuk - Z morového sloupu na k?i?ovatce na p?íjezdu do Nepomuku zbyl po nírazu pouze sokl. ?íst dále... Osmnáctilety mladík se p?iznal k vra?dě na plzeňské ubytovně Rokycansky deník - Z regionu 05.04.2017 | 11:17 Plzeň - Cizinci nyní hrozí a? osmnáct let ve vězení. ?íst dále... Vlastníkem cyklu Slovanská epopej je Praha, potvrdil soud Zprávy z ?R 07.04.2017 | 12:40 Praha - Vlastníkem cyklu obraz? Slovanská epopej je Praha. Dnes to potvrdil soud, ktery nepravomocně zamítl ?alobu p?íbuzného malí?e Alfonse Muchy na ur?ení vlastnictví. John Mucha tvrdil,... ?íst dále... Od za?átku boj? v Syrii na?lo v ?R ochranu 428 syrskych uprchlík? Zprávy z ?R 07.04.2017 | 12:00 Praha - V ?esku na?lo v posledních ?esti letech od vypuknutí konfliktu v Syrii úto?i?tě 428 syrskych uprchlík?, kte?í o ochranu po?ádali. Dvě pětiny z nich tvo?í ?eny. Do?asnou... ?íst dále... V rybníku v Ivanovicích na Hané uhynuly desítky metrák? ryb Zprávy z ?R 07.04.2017 | 11:59 Ivanovice na Hané (Vy?kovsko) - V násadkovém rybníku Rybníká?ství Poho?elice v Ivanovicích na Hané na Vy?kovsku uhynuly desítky metrák? ryb, ?koda se p?edbě?ně pohybuje kolem milionu... ?íst dále... Dvě ?eské vystavy ze st?edověku jsou v desítce nejúspě?něj?ích Zprávy z ?R 07.04.2017 | 11:41 Praha - Pátou nejnav?těvovaněj?í vystavou st?edověkého umění na světě byla v roce 2016 vystava Císa? Karel IV. 1316-2016. Uvádí to ?asopis The Art Newspaper, ktery ka?doro?ně... ?íst dále... Babi? pro info.cz: ?ádného kandidáta na prezidenta dávat nebudu Zprávy z ?R 07.04.2017 | 11:40 Praha - P?edseda hnutí ANO Andrej Babi? nebude ?len?m hnutí p?edkládat jméno kandidáta na prezidenta. Hnutí prezidentského kandidáta vybere ve vnitrostranickém referendu, jeho? termín... ?íst dále... Chán ?ajchún se stal opět ter?em...

zbiroh.cz Similar Website

Domain WebSite Title
stvincentplaza.com St Vincent Plaza
nice.de NiCE Application and Server Monitoring for SCOM and HP OM/BSM OMi with Management Packs for SCOM an...
unlimitedcellular.com UnlimitedCellular.com | Trusted Source for Cell Phone Accessories
visitsouthwalton.com Visit South Walton | The Official South Walton Tourism Site
superbilliardsexpo.com Super Billiards Expo
auroma.com.au Auroma - Auroma
catlin.edu Progressive Independent Day School | Catlin Gabel
sealbeachca.gov City of Seal Beach > Home
condomjungle.com The Premier Place to Buy Condoms Online
rattatattoo.com Ratta Tattoo
drpeterjones.com drpeterjones.com
mainecoons.no Spellbound's Maine Coon katter - maine Coon oppdrett, maine coon kattunger til salgs
sparkshire.com Sparkshire Shetland Sheepdogs
pictureboston.com pictureboston | Mark Garfinkel's Picture Boston
townofstmarys.com Homepage - Town of St. Marys
wingspanarts.org Wingspan Arts
ekenamillwork.com Ekena Millwork - Manufacturers of Urethane and Wood Millwork 866-607-0453
olympustechnologies.co.uk Olympus Technologies: Welding & Cutting: Robotics & Automation